xınc-xınc

xınc-xınc
bax xıncım-xıncım. Bizdən sora kəndlilər Pəri arvadı və uşağını xarabadan çıxartmışdılar. Ancaq biçarə arvadın sağ qılçası dizdən yuxarı xınc-xınc olmuşdu. C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Xtracycle — An Xtracycle or Xtrabike is a variety of load carrying bicycle. An Xtracycle may be constructed by modifying an existing bicycle with an extension called a Free Radical, [ [http://xtracycle.com Xtracycle Inc] manufactures the Free Radical kit and …   Wikipedia

  • qılça — bax qıç. Qılçası ağrımaq. Qılçası sınmaq. – Ancaq biçarə arvadın sağ qılçası dizdən yuxarı xınc xınc olmuşdu. C. M.. <Nadir Məcidə:> Get, sən də şəhərdə fəhləlik elə. – Bu qıçlarımla hara gedim? – deyə Məcid çolaq qılçalarını göstərdi. B. T …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Extensible Stylesheet Language — In computing, the Extensible Stylesheet Language (XSL), a family of transformation languages, allows one to describe how to format or transform files encoded in the XML standard. The XSL language itself uses valid XML syntax, with constructs such …   Wikipedia

  • Continous integration — Kontinuierliche Integration (auch: fortlaufende oder permanente Integration, en. Continuous Integration) ist ein Begriff aus der Software Entwicklung, der den Prozess des regelmäßigen, vollständigen Neubildens und Testens einer Anwendung… …   Deutsch Wikipedia

  • Continuous Integration — Kontinuierliche Integration (auch: fortlaufende oder permanente Integration, en. Continuous Integration) ist ein Begriff aus der Software Entwicklung, der den Prozess des regelmäßigen, vollständigen Neubildens und Testens einer Anwendung… …   Deutsch Wikipedia

  • Kontinuierliche Integration — (auch: fortlaufende oder permanente Integration, en. Continuous Integration) ist ein Begriff aus der Software Entwicklung, der den Prozess des regelmäßigen, vollständigen Neubildens und Testens einer Anwendung beschreibt. Obwohl dieses Konzept… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”